Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NATRODENT PROFESJONALNE SYSTEMY PROTETYCZNE B.TROCZYNSKI, P.NAGADOWSKI SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w: 90-133 Łódź ul. Wierzbowa 46/48 NIP: 7321764271, REGON: 471734846, KRS: 0000265995 (dalej jako „Administrator”).
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • odpowiedzi na zadane przez formularz kontaktowy pytanie –podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora; uzasadnionym interesem Administratora jest odpowiedz na zadane pytania przez klientów/potencjalnych klientów Administratora.
  • realizacji zamówień produktów i usług realizowanych przez Administratora.
  • informowania o nowościach, promocjach w ofercie Administratora po uprzednim wyrażeniu przez Panią/Pana na to zgody (Newsletter)
 3. Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. podmiotom świadczącym usługi IT, usługi doradcze, usługi transportowe, usługi rachunkowe, usługi konsultacyjne, pomoc prawną, pomoc podatkową – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 5. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zgłoszenia Pana/Pani sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu;
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W celu skorzystania z powyższego prawa należy skontaktować się z Administratorem pod adresem mailowym biuro@natrodent.pl lub listownie na adres Administratora podany wyżej.
 8. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególność przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. W celu skorzystania z powyższego prawa należy skontaktować się z Administratorem pod adresem mailowym biuro@natrodent.pl lub listownie na adres Administratora podany wyżej.
 9. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w celu udzielenia przez Administratora informacji jest dobrowolne. Podanie tych danych jest jednak konieczne do udzielenia przez Administratora odpowiedzi na zadane przez formularz kontaktowy pytanie. Konsekwencją nie podania powyższych danych osobowych jest brak możliwości otrzymania od Administratora informacji zawartych w treści zapytania. Podanie danych osobowych w celach marketingowych w tym w celach analitycznych jest dobrowolne, konsekwencją nie podania powyższych danych osobowych jest brak możliwości otrzymania oferty marketingowej na podany przez Panią/Pana adres mailowy.